طراحی ، ساخت و تعمیر کابینت سرویس بهداشتی دزاشیب ۲۲۴۲۰۴۶۰