فروش و خدمات شیر حمام توکار گروهه مدل یوروکیوب ۱۹۸۹۶۰۰۰