فروش و خدمات شیر روشویی گروهه مدل یورو کیوب ۲۳۱۲۷۰۰۰